polskiepodatki.pl

 

USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Dz

Dz.U.1951.4.28

1960-11-24                     zm.          Dz.U.1960.51.297

1989-05-23                     zm.          Dz.U.1989.29.154               art. 74 ust. 3

1990-04-28                     zm.          Dz.U.1990.28.159

                                     zm.          Dz.U.1990.28.160

2011-01-01                     zm.          Dz.U.2010.224.1459

USTAWA

z dnia 18 stycznia 1951 r.

o dniach wolnych od pracy.

(Dz. U. z dnia 19 stycznia 1951 r.)

Art. 1. Dniami wolnymi od pracy są:

  1)  dni niżej wymienione:

a)  1 stycznia - Nowy Rok,

b)  (1) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

c)  pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d)  drugi dzień Wielkiej Nocy,

e)  1 maja - Święto Państwowe,

f)  (2) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g)  (3) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h)  (4) dzień Bożego Ciała,

i)   (5) 15 sierpnia  - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

j)   1 listopada - Wszystkich Świętych,

k)  (6) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

l)   (7) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m) (8) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,

  2)  niedziele.

Art. 2. Tracą moc wszystkie przepisy, regulujące sprawę dni wolnych od pracy odmiennie od przepisów niniejszej ustawy.

Art. 3. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przypisy:

1) Art. 1 ust. 1 lit. b):

- skreślona przez art. 1 ustawy z dnia 10 listopada 1960 r. (Dz.U.1960.51.297) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 listopada 1960 r.

- zmieniona przez art. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2010.224.1459) z dniem 1 stycznia 2011 r.

2) Art. 1 ust. 1 lit. f) dodana przez art. 3 lit. a)  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja (Dz.U.1990.28.160) z dniem 28 kwietnia 1990 r.

3) Art. 1 ust. 1 lit. g) według numeracji ustalonej przez art. 3 lit. b)  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja (Dz.U.1990.28.160) z dniem 28 kwietnia 1990 r.

4) Art. 1 ust. 1 lit. h) według numeracji ustalonej przez art. 3 lit. b)  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja (Dz.U.1990.28.160) z dniem 28 kwietnia 1990 r.

5) Art. 1 ust. 1 lit. i) dodana przez art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.1989.29.154) z dniem 23 maja 1989 r.

6) Art. 1 ust. 1 lit. k) dodana przez art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.1989.29.154) z dniem 23 maja 1989 r.

7) Art. 1 ust. 1 lit. l) według numeracji ustalonej przez art. 74 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.1989.29.154) z dniem 23 maja 1989 r.

8) Art. 1 ust. 1 lit. m) według numeracji ustalonej przez art. 74 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.1989.29.154) z dniem 23 maja 1989 r.

 


Data i godzina : 2013-04-05 00:18:01 Redaktor:

Źródło :