polskiepodatki.pl

Kalendarz podatnika - co jest ważne w tym miesiącu

<< Grudzień 2013. >>
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

 

 

 

 

02/12/2013-PIT-6/PIT-6L i wybór/rezygnacja specjalny pod. liniowy rolników 2014

 • złożenie deklaracji PIT-6/PIT-6L do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w 2014 r.
 • złożenie oświadczenia o wyborze/rezygnacji z opodatkowania w 2014 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym


05/12/2013-składki ZUS 11/2013 budżetówki

 • wpłata składek ZUS za listopad 2013 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe


09/12/2013-pod. doch. karta pod. i ryczałt 11/2013, art.21 ust.1 updop, CIT-7

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2013 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2013 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2013 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7


10/12/2013-skł. ZUS os. fiz. i INTRASTAT 11/2013

 • wpłata składek ZUS za listopad 2013 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2013 r.


16/12/2013-skł. ZUS i inf. WNT 11/2013, p. nieruch. i leśny 12/2013

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2013 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za listopad 2013 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2013 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług


20/12/2013-pdof, pdop, p. doch. stosunku pracy, ryczałt i PFRON 11/2013

 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za listopad 2013 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy za listopad 2013 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za listopad 2013 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2013 r.
 • wpłata na PFRON za listopad 2013 r.


27/12/2013-pod. VAT, akcyza i WNT 11/2013 i IV kw.

 • wpłata podatku VAT za listopad 2013 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2013 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2013 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2012 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług


30/12/2013-pod. doch. karta pod. 12/2013

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2013 r.


31/12/2013-zawiad. US o księgach rach. 2014 i rezygnacja z bilans. metody różnic kurs.

 • zawiadomienie o dobrowolnym rozpoczęciu prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.
 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)